Introductie

De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord.

Matches

Bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar. De sfeer is informeel en dynamisch. Doel: het maken van een match. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Maatschappelijke Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

netwerkenHet is dynamisch netwerkevenement waarbij op één middag zoveel mogelijk maatschappelijke matches worden gemaakt tussen aanwezige bedrijven, zzp’ers, lokale overheden, serviceclubs, scholen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Het uitgangspunt is dat de partijen niet hun financiële middelen aanspreken, maar juist gebruik maken van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Denk hierbij aan know how, middelen, materialen, mensen.

Net zoals op een echte beursvloer, brengen hoekmannen aanbiedende en vragende partijen met elkaar in contact, om zoveel mogelijk matches te realiseren. Goede matches, inspirerende matches, onvoorziene matches…

Dit maakt de ontmoeting dynamisch, creatief, spannend en open!

MBO in het kort

Maatschappelijk betrokken ondernemen is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en is gericht op een goede balans in ‘people, planet & profit’. MBO wordt gezien als de praktische, concrete, lokale invulling door het inzetten van de diverse bedrijfsmiddelen.

De Beursvloer in Dokkum

Op 7 november 2014 wordt er in Het Bolwerk aan de Oranjewal gehandeld in maatschappelijke betrokkenheid. In anderhalf uur zal er een levendige handel plaatsvinden en zullen er matches gemaakt worden. Dit vindt plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Na 17.00 uur is er nog tijd voor napraten, netwerken en een borrel.